Driftande boj

  • Drivboj/ Polykarbonat/ Vattensegel/ Ström

    Drivboj/ Polykarbonat/ Vattensegel/ Ström

    Drivboj kan följa olika lager av djupströmsdrift.Lokalisering via GPS eller Beidou, mät havsströmmar med hjälp av Lagranges princip, och observera havets yttemperatur.Ytdriftboj stöder fjärrinstallation genom Iridium, för att få plats och dataöverföringsfrekvens.