Näringssaltanalysator

  • Nutritive Salt Analyzer/ In-situ On-line Monitoring/ Fem sorters näringssalt

    Nutritive Salt Analyzer/ In-situ On-line Monitoring/ Fem sorters näringssalt

    Den näringsmässiga saltanalysatorn är vårt viktigaste forsknings- och utvecklingsprojekt, utvecklat gemensamt av The Chinese Academy of Sciences och Frankstar.Instrumentet simulerar helt manuell drift, och endast ett instrument kan samtidigt fullfölja in-situ on-line övervakning av fem sorters näringssalt (No2-N nitrit, NO3-N nitrat, PO4-P fosfat, NH4-N ammoniak kväve, SiO3-Si silikat) med hög kvalitet.Utrustad med en handhållen terminal, förenklad inställningsprocess och bekväm drift, kan den möta behoven för boj, fartyg och annan fältfelsökning.