Klimatneutralitet

Klimatförändringar är en global nödsituation som går utanför nationella gränser.Det är en fråga som kräver internationellt samarbete och samordnade lösningar på alla nivåer. Parisavtalet kräver att länder når globala utsläpp av växthusgaser (GHG) så snart som möjligt för att uppnå en klimatneutral värld i mitten av seklet.HLDE:s mål var att påskynda och skala upp åtgärder för att uppnå universell tillgång till ren, prisvärd energi till 2030 och netto-nollutsläpp till 2050.

Hur kan vi uppnå ett klimatneutralt?Genom att stänga alla kraftleverantörer som förbrukar fossila bränslen?det är inte ett klokt beslut, och hela människan kan inte acceptera det heller.Sen då?--Förnybar energi.

Förnybar energi är energi som samlas in från förnybara resurser som naturligt fylls på på en mänsklig tidsskala.Det inkluderar källor som solljus, vind, regn, tidvatten, vågor och geotermisk värme.Förnybar energi står i kontrast till fossila bränslen, som används mycket snabbare än de fylls på.

När det kommer till förnybar energi har många av oss redan hört talas om de mest populära källorna, som sol- eller vindkraft.

rth

Men visste du att förnybar energi kan utnyttjas från andra naturresurser och händelser, som jordens värme och till och med vågornas rörelse?Vågenergi är den största uppskattade globala resursformen av havsenergi.

Vågenergi är en form av förnybar energi som kan utnyttjas från vågornas rörelse.Det finns flera metoder för att utnyttja vågenergi som innebär att elgeneratorer placeras på havets yta.Men innan vi gör det måste vi beräkna hur mycket kraft som kan utnyttjas från den platsen.Det gör vikten av vågdatainsamling.Insamling och analys av vågdata är det första steget för att använda vågkraften från havet.Det handlar inte bara om vågkraftens kapacitet utan också säkerheten på grund av den okontrollerbara vågstyrkan.Så innan en elgenerator är fast besluten att installera på en viss plats.Vågen datainsamling och analys av många skäl är avgörande.

Vårt företags vågboj har enorm framgångsrik erfarenhet.Vi hade jämförelsetest med andra boj på marknaden.Uppgifterna visar att vi absolut kan tillhandahålla samma data till en lägre kostnad.Vår kund som är från Australien, Nya Zeeland, Kina, Singapore, Italien ger alla en ganska hög utvärdering av korrekta data och kostnadseffektiviteten för vår vågboj.

sdv

Fankstar har åtagit sig att tillverka kostnadseffektiv utrustning för vågenergianalysen, och även den andra aspekten av den marina forskningen.Alla arbetare känner att vi är skyldiga att erbjuda viss hjälp för klimatförändringen och är stolta över att göra det.


Posttid: 2022-jan-27